Read more about the article Top 5 Cosmeceuticals Products 2022 | สุดยอด 5 อันดับ เวชสำอาง 2022
Cosmeceuticals Products

Top 5 Cosmeceuticals Products 2022 | สุดยอด 5 อันดับ เวชสำอาง 2022

คำว่า "Cosmeceuticals Products" แปลมาจากคำว่า “เวชสำอาง” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีนิยามตามกฎหมาย (หมายถึงไม่มีประเทศใด ที่มีคำนี้ในกฎหมายของเขา)  ไม่ว่าจะจากองค์การอาหารและยา (อย.) ของเมืองไทย  อเมริกา หรือประเทศกลุ่มยุโรป แต่มีความหมายเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม “quasi-drug” ของญี่ปุ่น (แต่ของญี่ปุ่นเค้ามี regulation เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้) ในเมื่อ คำว่า “เวชสำอาง” แปลมาจากคำว่า “Cosmeceutical products”  ก็หมายความว่า บ้านเราเอาศัพท์ฝรั่งมาแปลเรียกกันเอง และคำว่า เวชสำอาง ก็ไม่มีนัยใดๆสำหรับกฏหมายบ้านเราเช่นกัน ขณะที่ “เครื่องสำอาง" หมายถึง สิ่งปรุง…

1 Comment