You are currently viewing Top 5 CBD Beverages 2022 | สุดยอด 5 เครื่องดื่ม CBD 2022

Top 5 CBD Beverages 2022 | สุดยอด 5 เครื่องดื่ม CBD 2022

Top 5 CBD Beverages 2022 | คำว่า “CBD Beverage” แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ “เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากพืชกัญชา” ที่มีสรรพคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งในปี 2022 นี้ นวัตกรรมใหม่ที่เจาะตลาดได้ดีสุด และยังได้พรีเซ็นเตอร์จากเกาหลี “DongWon Bin” มาถ่ายโปรดั๊กชั่นให้อีกด้วย นั้นก็คือผลิตภัณฑ์จาก Dr. CBD ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเขาปลอดภัยจริง บริษัท ดร. ซีบีดี ยังได้มีการจดแจ้งเลขทะเบียนจาก อย. อีกด้วย เรียกได้ว่า ได้ทั้งความมั่นใจและปลอดภัยแน่นอน

เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ตัวนี้มีอะไรบ้าง และ ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ได้ดาราหนุ่มเกาหลีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้อีกด้วย

ชากัญชามีประโยชน์อย่างไร ดื่มแบบไหนถึงปลอดภัยต่อร่างกาย

ชากัญชา-ชากัญชง เมนูเครื่องดื่มมาแรงหลังปลดล็อคกฏหมายกัญชา

หลังจากมีประกาศกฎหมายให้ปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด ที่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ 2565 เป็นต้นไป โดยมีผลให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชา-กัญชงที่มีสาร THC เกิน 0.2% ที่ยังคงถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่ ซึ่งการปลดล็อคกัญชา-กัญชงให้ถูกกฏหมายในครั้งนี้คือในเรื่องของการปลูก การกิน การสูบ การนำไปแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ เวชสำอาง สมุนไพร อาหารเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรม​ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่จำเป็นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย. ในกรณีแปรรูปและต้องจดแจ้งแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ ในกรณีของการปลูกกัญชาจะทำให้สามารถปลูกกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายและสามารถนำประโยชน์จากกัญชาไปใช้ได้

ใบกัญชา

ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเรื่องใกล้ตัวของคนเราเกี่ยวกับเรื่องกัญชา-กัญชงนั้นคงหนีไม่พ้นในส่วนของอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป อย่างเครื่องดื่มซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถจัดจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ยังคงมีข้อบังคับและข้อกำหนดที่ควรรู้ดังนี้

 • กัญชา-กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อผลิตจำหน่าย ต้องเป็นเฉพาะส่วนของพืชที่กำหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน รากและใบ ซึ่งต้องไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
 • ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องดำเนินการยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหาร
 • อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากสารสกัด CBD ผู้ประกอบการต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
 • เงื่อนไขชนิดอาหาร ปริมาณ THC และ CBD และแสดงคำเตือนต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

เมนูเครื่องดื่มชากัญชาและชากัญชง | Top 5 CBD Beverages

หนึ่งเมนูยอดนิยมด้านคงหนีไม่พ้นดื่มอย่างเมนูผลิตภัณฑ์ชาต่าง ๆ ที่กำลังมีกระแสเป็นอย่างมากดังนั้นก็คือชากัญชาและชากัญชง ที่เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีการนำกัญชามาชงเป็นเครื่องดื่มหรือส่วนผสมของเครื่องดื่มนำมาวางจัดจำหน่ายกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังการปลดล็อคกฎหมายกัญชา-กัญชง ทำให้เมนูผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่าง ๆ ของกัญชานั้นได้รับความนิยมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกใช้ปริมาณการใช้และการชงในอัตราส่วนตามที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้กำหนด

ชากัญชา

ผลิตภัณฑ์​เครื่องดื่มชากัญชา-ชากัญชง ถือเป็นเครื่องดื่มชาที่ได้รับความนิยม ทั้งยังเป็นเครื่องดื่มที่สามารถเลือกดื่มได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น ซึ่งส่วนของพืชกัญชา-กัญชง มาทำชานั้น คือ ใบกัญชา-กัญชง ทั้งแบบสดอละแบบแห้งที่จะมีในส่วนของสารไฟโตแคนนาบินอยด์ (Phyto-cannabinoids) เมื่อนำใบกัญชาและกัญชงมาชงด้วยน้ำร้อนจะได้ในส่วนของสาร THCA (Tetrahydrocannabinolic acid) และ CBDA (cannabidiolic acid) ซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือไม่ส่งผลให้เกิดอาการมึนไม่เมา

ปริมาณการชางชากัญชา-ชากัญชงให้เหมาะสม

สำหรับในกรณีของใบสดให้ใช้ปริมาณใบกัญชา-กัญชงสดล้างสะอาดในปริมาณ 1-2 ใบจากนั้นทำการขยี้และใส่ในการน้ำร้อนหรือน้ำไปต้มเพื่อให้ได้เป็นน้ำชา แต่หากเป็นในส่วนของใบแห้งให้ใช้เท่ากับบริมาณของการชงชาแห้งปกติคือประมาณหนึ่งหยิบมือหรือหนึ่งช้อน และควรใช้ระยะเวลาในการต้มอยู่ที่ประมาณ 15 นาทีเท่านั้น

ประโยชน์ของการดื่มชากัญชา-กัญชง

สำหรับการนำใบกัญชา-กัญชงมาทำเป็นเครื่องดื่มอย่างชา จะทำให้ยังได้รับในส่วนของประโยชน์จากสาร THCA และ CBDA ที่จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการปวด อาการอักเสบ หรือใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชงจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น หลังการปลดล็อคกัญชาให้ถูกกฏหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมารับประทานหรือทำเป็นเครื่องดื่ม โดยควรเลือกซื้อใบกัญชาแบบออแกนิกเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฏหมาย ไปจนถึงหากเลือกซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปต้องไม่ลืมเช็คว่าได้ผ่านการรับรองจากอย. หรือไม่ รวมถึงศึกษาวิธีการนำมาปรุงหรือใช้รับประทานให้ถูกวิธีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพนั่นเอง

ชากัญชา
 • ราคา: 350 บาท/ 5 ซอง
 • เหมาะสำหรับ: ทุกเพศ ทุกวัย (เด็กต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ไม่แนะนำให้รับประทาน)
 • แบบ: ซองชา
 • วิธีใช้: แช่ของชา 1 ซอง ในน้ำร้อน 100-150 มล. 3-5 นาที นำซองชาออกเพื่อดื่ม สามารถดื่มได้ทุกวัน เช้า – เย็นก่อนหรือหลังอาหาร
 • ส่วนผสม และ สรรพคุณ: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา Cannabis Tea สำเร็จรูปที่สามารถดื่มได้ง่าย ผ่านการแปรรูปเป็นใบกัญชงสำหรับต้มเป็นชา เติมน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้เลยและยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาชา สำหรับดื่มผ่อนคลาย มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกัน เช่น ลดน้ำตาลในเส้นเลือด, ลดอาการปวดเมื่อย, ควบคุมความดัน โลหิต, รักษาแผลในปาก แก้ไอ, รักษาการติดเชื้อในลำไส เป็นต้น

Top 5 CBD Beverages | อันดับที่ 1 ชากัญชา | Cannabis Tea from Leaf

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา Cannabis Tea สำเร็จรูปที่สามารถดื่มได้ง่าย ผ่านการแปรรูปเป็นใบกัญชงสำหรับต้มเป็นชา เติมน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้เลยและยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาชา สำหรับดื่มผ่อนคลาย มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกัน เช่น ลดน้ำตาลในเส้นเลือด, ลดอาการปวดเมื่อย, ควบคุมความดัน โลหิต, รักษาแผลในปาก แก้ไอ, รักษาการติดเชื้อในลำไส เป็นต้น

เลขจดแจ้ง: G254/65

ข้อดี

 • มีประโยชน์มากกว่าด้านความสวยงาม : คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการบำรุงผิวและเน้นความงามไปด้วยในตัว เพราะผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะช่วยทำให้ผิวของคุณดูดีขึ้นไม่ใช่เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผิวของคุณในระยะยาว (หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ)
 • เพิ่มความสะบายใจขณะใช้งาน : ผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจและรวดเร็วอย่างชัดเจน ซึ่งผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะสามารถซึมลงบนชั้นผิวของคุณได้ เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ผิว และเข้าไปปรับปรุงผิวของคุณในระยะยาว โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวปัญหาใด ๆ ในการใช้เวชสำอาง

ข้อเสีย

 • อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิว : แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เวชสำอางอาจมีสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ในปริมาณสูง ดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้ผิวของคุณระคายเคืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดอัลฟาไฮดรอกซีหรือเรตินอล หากผิวของคุณกลายเป็นสีแดง มีอาการคันหรือแสบ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทันที หากอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป
 • ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั่วไป : ผลิตภัณฑ์เวชสำอางมีส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะมีราคาที่สูงกว่า ทั้งนี้คุณอาจจะต้องเสี่ยงดวงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์ด้วย เพราะหากคุณไม่มีหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ก็มีแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์จะไม่เห็นผลสำหรับคุณก็ได้
CBD Collagen Peptide
 • ราคา: 65 บาท
 • เหมาะสำหรับ: ทุกเพศ ทุกวัย
 • แบบ: เครื่องดื่ม (Shot Drink)
 • วิธีใช้: เปิดฝา ดื่ม
 • ส่วนผสมและสรรพคุณ: เครื่องดื่มคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD นอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณ ยังสามารถ ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ปรับสมดุลร่างกาย ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิว เติมเต็มริ้วรอย ลดความเหี่ยวย่น ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น นุ่มเนียน กระจ่างใส เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ ยับยั้งการสร้างเม็ดสี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดความมันบนใบหน้า ลดความวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 • ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการรับประทานในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิดหรือ สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์, หลีกเลี่ยงการรับประทานในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองที่รุนแรง การทำงานของตับ หรือไตบกพร่องรุนแรง, หลีกเลี่ยงการรับประทานในผู้ที่มีประวัติแพ้สาร CBD

Top 5 CBD Beverages | อันดับที่ 2 CBD Collagen Peptide

ประเภท: เครื่องดื่ม

วิธีใช้: รับประทานวันละ 1 ขวด

สรรพคุณ: ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิว เติมเต็มริ้วรอย ลดความเหี่ยวย่น ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น นุ่มเนียน กระจ่างใส เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ ยับยั้งการสร้างเม็ดสี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดความมันบนใบหน้า ลดความวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการรับประทานในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิดหรือ สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์, หลีกเลี่ยงการรับประทานในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองที่รุนแรง การทำงานของตับ หรือไตบกพร่องรุนแรง, หลีกเลี่ยงการรับประทานในผู้ที่มีประวัติแพ้สาร CBD

เก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็น หลีกเลี่ยงการแสงแดด

จุดขาย: เครื่องดื่มคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD นอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณ ยังสามารถ ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ปรับสมดุลร่างกาย ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ

ข้อดี

 • มีประโยชน์มากกว่าด้านความสวยงาม : คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการบำรุงผิวและเน้นความงามไปด้วยในตัว เพราะผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะช่วยทำให้ผิวของคุณดูดีขึ้นไม่ใช่เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผิวของคุณในระยะยาว (หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ)
 • เพิ่มความสะบายใจขณะใช้งาน : ผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจและรวดเร็วอย่างชัดเจน ซึ่งผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะสามารถซึมลงบนชั้นผิวของคุณได้ เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ผิว และเข้าไปปรับปรุงผิวของคุณในระยะยาว โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวปัญหาใด ๆ ในการใช้เวชสำอาง

ข้อเสีย

 • อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิว : แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เวชสำอางอาจมีสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ในปริมาณสูง ดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้ผิวของคุณระคายเคืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดอัลฟาไฮดรอกซีหรือเรตินอล หากผิวของคุณกลายเป็นสีแดง มีอาการคันหรือแสบ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทันที หากอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป
 • ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั่วไป : ผลิตภัณฑ์เวชสำอางมีส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะมีราคาที่สูงกว่า ทั้งนี้คุณอาจจะต้องเสี่ยงดวงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์ด้วย เพราะหากคุณไม่มีหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ก็มีแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์จะไม่เห็นผลสำหรับคุณก็ได้
CBD PROBiotic Plus
 • ราคา: 95 บาท
 • เหมาะสำหรับ: ทุกเพศ ทุกวัย
 • แบบ: ซอง กรอกในปาก
 • วิธีใช้: ฉีกซองเท อมใต้ลิ้น วันละครั้ง หรือ ผสมอาหารเครื่องดื่ม
 • ส่วนผสมและสรรพคุณ: ปรับสมดุลลำไส้ ควบคุมน้ำหนัก เสริมสมดุลภูมิต้านทาน ปรับสมดุลการนอนหลับ 3BBB (30% burn balance bacteria: Fat burner + balance immune w/beta glucan + good bacteria)
  : Synbiotic = prebiotic + probiotic
  : Gut is second brain, Good Gut Genius
  : Probiotic (Taxonomy: 3 genus 9 species)
  – Lactobacillus paracasei – Bifidobacterium breve
  – Lactobacillus acidophilus – Bifidobacterium bifidum
  – Lactobacillus plantarum – Bifidobacterium animalis
  – Lactobacillus salivarius – Bacillus coagulans
  – Lactobacillus johnsonii

Top 5 CBD Beverages | อันดับที่ 3 CBD Probiotic Plus

ประเภท : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
วิธีใช้ : ฉีกซองเท อมใต้ลิ้น วันละครั้ง หรือ ผสมอาหารเครื่องดื่ม
สรรพคุณ : ปรับสมดุลลำไส้ ควบคุมน้ำหนัก เสริมสมดุลภูมิต้านทาน ปรับสมดุลการนอนหลับ
ข้อควรระวัง : หากมีอาการแพ้ควรหยุดใช้ ปรึกษาทีมแพทย์ หรือเภสัชกร
เก็บรักษา : เก็บที่อุณภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดด ความชื้น
จุดขาย : ละลายเร็ว ไม่เหม็นคาว

Energy Tea ชากระท่อม
 • ราคา: 1,000 บาท/ 15 ซอง
 • เหมาะสำหรับ: อายุ 18 ขึ้น เท่านั้น
 • แบบ: ซองดิปในน้ำ
 • วิธีดื่ม: แช่ซองชาในน้ำร้อน 100 – 150 มล. 3 – 5 นาที แล้วนำซองชาออก สามารถดื่มได้ทุกเช้าเย็น เด็กต่ำกว่า 18 และสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม
 • ส่วนผสมและสรรพคุณ: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสำเร็จรูปที่สามารถดื่มได้ง่าย ผ่านการแปรรูปกระท่อมแห้งสำหรับต้มเป็นชา เติมน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้เลยและยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาชา สำหรับดื่มบำรุงกำลัง มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกัน เช่น ลดน้ำตาลในเส้นเลือด, ลดอาการปวดเมื่อย, ควบคุมความดัน โลหิต, รักษาแผลในปาก แก้ไอ, รักษาการติดเชื้อในลำไส้ เป็นต้น

Top 5 CBD Beverages | อันดับที่ 4 Energy Tea | ชากระท่อม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสำเร็จรูปที่สามารถดื่มได้ง่าย ผ่านการแปรรูปกระท่อมแห้งสำหรับต้มเป็นชา เติมน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้เลยและยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาชา สำหรับดื่มบำรุงกำลัง มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกัน เช่น ลดน้ำตาลในเส้นเลือด, ลดอาการปวดเมื่อย, ควบคุมความดัน โลหิต, รักษาแผลในปาก แก้ไอ, รักษาการติดเชื้อในลำไส้ เป็นต้น

CBD Dried Hemp Leaf
 • ราคา: 250บาท/20กรัม และ 450 บาท/ 50กรัม
 • เหมาะสำหรับ: ทุกเพศ ทุกวัย
 • แบบ: ใบแห้งในห่อ
 • วิธีใช้: ต้นในหม้อ แล้วกรองใบแห้งออก เทแต่น้ำลงแก้วแล้วดื่ม
 • ส่วนผสม: ใบแห้งกัญชง 100%

Top 5 CBD Beverages | อันดับที่ 5 Hemp Dried Leaf | ใบกัญชงแห้ง

ใบกัญชงแห้งผลิตจากใบกัญชงออแกนิคแท้ 100%
• คัดสรรค์คุณภาพไร้สารเคมี
• ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการปลูก
• เกรดทางการแพทย์ผ่านการรับรอง
• มีใบรับรองจากแหล่งปลูกกัญชงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• ใบรับรองการซื้อใบกัญชงแห้งจะออกให้กับทุกคำสั่งซื้อ

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ใบกัญชงแห้ง

1. อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ วางแผลนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้กัญชง และส่วนประกอบอื่นๆในตำรับยา ผู้ป่วยเรื้อรั้งขั้นรุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น โรคหัวใจ ยังมีอาการกำเริบบ่อยๆ โรคความดันโลหิตสูงที่คุมความดันไม่ได้ ผู้มีความบกพร่องของตับ ไต รุ่นแรง เป็นต้น
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชรุนแรง ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือ ผู้ดื่มสุราอย่างหนัก
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะทางคลินิกอื่นๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นอันตราย

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรใช้ร่วมกับการดื่มสุรา และสารเสพติดอื่นๆ
2. อาจจะทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานใกล้เครื่องจักร
3. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
4. กรณีมียาโรคประจำตัวหลายชนิดควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้
5. ผู้ป่วยที่มีปัญหาตับและไตผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

Leave a Reply